Tranh mộc bản Cùng một lòng in kinh lưu truyền mãi mãi (trích kinh Hoa Nghiêm)

60.000 320.000 

  • Chất liệu giấy: Giấy xuyến chỉ, giấy trắng cổ, canvas
  • Chất liệu khung: Không khung, bồi biểu lụa, khung composite giả vân gỗ
  • Kích thước: 21x30cm, 30x42cm
  • Lưu ý: Chọn tranh theo mã trong ảnh

Trích từ bộ kinh Hoa Nghiêm

Tranh mộc bản Cùng một lòng in kinh lưu truyền mãi mãi (trích trong kinh Hoa Nghiêm)
Tranh mộc bản Cùng một lòng in kinh lưu truyền mãi mãi (trích kinh Hoa Nghiêm)
Mã: N/A Danh mục: