Tranh Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ (họa sỹ Khá Hành)

280.000 

Kích thước biểu: 36x80cm
Chất liệu: Giấy xuyến chỉ bồi biểu lụa
Sản phẩm đã bao gồm biểu và dây treo lụa
Tranh Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ (họa sỹ Khá Hành)
Tranh Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ (họa sỹ Khá Hành)
Mã: N/A Danh mục: