Tranh Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ (họa sỹ Khá Hành)

280.000 

Kích thước biểu: 36x80cm
Chất liệu: Giấy xuyến chỉ bồi biểu lụa
Sản phẩm đã bao gồm biểu và dây treo lụa
Mã: N/A Danh mục: